Szkolnictwo wyższe

Badanie wpływu sztucznej inteligencji na dostępność i integrację w szkolnictwie wyższym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Sztuczna inteligencja (AI) szybko zmienia świat szkolnictwa wyższego. Od spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych po zautomatyzowane zadania administracyjne, sztuczna inteligencja ma potencjał do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki studenci uczą się, a wykładowcy nauczają. Należy jednak wziąć pod uwagę wpływ sztucznej inteligencji na dostępność i integrację w szkolnictwie wyższym. W tym artykule badamy obecny stan dostępności i integracji w szkolnictwie wyższym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i analizujemy, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do poprawy doświadczeń edukacyjnych wszystkich studentów, niezależnie od ich zdolności i pochodzenia.

Badanie wpływu AI na dostępność i integrację w szkolnictwie wyższym w Zjednoczonych Emir

Podłoże

ZEA poczyniły znaczne postępy w poprawie dostępności i integracji w szkolnictwie wyższym. Jednak nadal istnieje wiele wyzwań, które należy rozwiązać. Na przykład studenci niepełnosprawni często napotykają bariery w dostępie do materiałów dydaktycznych, uczestnictwie w dyskusjach na zajęciach i zdawaniu egzaminów. Ponadto studenci pochodzący z ubogich środowisk mogą nie mieć takich samych szans na odniesienie sukcesu w szkolnictwie wyższym jak ich bardziej zamożni rówieśnicy.

Sztuczna inteligencja ma potencjał do rozwiązania wielu z tych wyzwań. Na przykład narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane do:

 • Tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych, takich jak transkrypcje wykładów i filmy z napisami.
 • Zapewniania pomocy w czasie rzeczywistym studentom niepełnosprawnym, takiej jak tłumaczenie na język migowy i napisy.
 • Personalizowania doświadczeń edukacyjnych w oparciu o indywidualne potrzeby i preferencje każdego studenta.
 • Identyfikowania i usuwania barier utrudniających osiągnięcie sukcesu studentom pochodzącym z ubogich środowisk.

Zastosowania Sztucznej Inteligencji W Zakresie Dostępności I Integracji

Klienci Biznes Edukacja Emiraty

Istnieje wiele konkretnych sposobów, w jakie sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do poprawy dostępności i integracji w szkolnictwie wyższym. Niektóre z najbardziej obiecujących zastosowań obejmują:

 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) może być wykorzystywane do tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych, takich jak transkrypcje wykładów i filmy z napisami. NLP może być również wykorzystywane do opracowywania chatbotów, które mogą zapewniać pomoc w czasie rzeczywistym studentom niepełnosprawnym.
 • Uczenie maszynowe (ML) może być wykorzystywane do personalizowania doświadczeń edukacyjnych w oparciu o indywidualne potrzeby i preferencje każdego studenta. Algorytmy ML mogą śledzić postępy studentów i identyfikować obszary, w których potrzebują dodatkowego wsparcia. Mogą również zalecać zasoby i działania dostosowane do stylu uczenia się każdego studenta.
 • Widzenie komputerowe (CV) może być wykorzystywane do opracowywania technologii wspomagających dla studentów niepełnosprawnych. Na przykład CV może być wykorzystywane do opracowywania systemów, które mogą śledzić ruchy oczu i mimikę twarzy, co może być wykorzystywane do sterowania komputerami i innymi urządzeniami.

Wyzwania I Możliwości

Chociaż sztuczna inteligencja ma potencjał do znacznej poprawy dostępności i integracji w szkolnictwie wyższym, istnieje wiele wyzwań, które należy rozwiązać. Wyzwania te obejmują:

 • Koszt: Technologie sztucznej inteligencji mogą być kosztowne w opracowaniu i wdrożeniu.
 • Błąd: Algorytmy sztucznej inteligencji mogą być stronnicze wobec niektórych grup ludzi, takich jak studenci niepełnosprawni lub studenci pochodzący z ubogich środowisk.
 • Rozważania etyczne: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym budzi szereg obaw etycznych, takich jak możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do monitorowania i śledzenia studentów.

Pomimo tych wyzwań, sztuczna inteligencja stwarza wiele możliwości stworzenia bardziej integracyjnego i sprawiedliwego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów. Poprzez stawianie czoła wyzwaniom i wykorzystywanie pojawiających się możliwości, instytucje szkolnictwa wyższego w ZEA mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia bardziej dostępnego i integracyjnego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów.

Studia Przypadku

Wiele uniwersytetów w ZEA już wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu poprawy dostępności i integracji. Na przykład Uniwersytet Zayeda opracował napędzanego sztuczną inteligencją chatbota, który zapewnia pomoc w czasie rzeczywistym studentom niepełnosprawnym. Chatbot może odpowiadać na pytania dotyczące materiałów dydaktycznych, zadań i egzaminów. Może również zapewnić wsparcie emocjonalne i wskazówki studentom, którzy mają problemy z nauką.

Innym przykładem jest American University of Sharjah, który opracował napędzany sztuczną inteligencją system, który może śledzić postępy studentów i identyfikować studentów zagrożonych rezygnacją. System może następnie zapewnić ukierunkowane interwencje, aby pomóc tym studentom odnieść sukces. To tylko kilka przykładów, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do poprawy dostępności i integracji w szkolnictwie wyższym w ZEA. W miarę rozwoju technologii sztucznej inteligencji możemy spodziewać się jeszcze bardziej innowacyjnych i skutecznych sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji do stworzenia bardziej integracyjnego i sprawiedliwego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów.

Rekomendacje

Na podstawie ustaleń tego badania sformułowano następujące zalecenia:

 • Instytucje szkolnictwa wyższego w ZEA powinny inwestować w technologie sztucznej inteligencji w celu poprawy dostępności i integracji.
 • Decydenci polityczni powinni opracować polityki i regulacje wspierające wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym.
 • Nauczyciele powinni zostać przeszkoleni w zakresie skutecznego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji w klasie.
 • Dostawcy technologii powinni opracowywać technologie sztucznej inteligencji specjalnie przeznaczone do wykorzystania w szkolnictwie wyższym.
 • Naukowcy powinni nadal badać wpływ sztucznej inteligencji na dostępność i integrację w szkolnictwie wyższym.

Sztuczna inteligencja ma potencjał do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki studenci uczą się, a wykładowcy nauczają. Należy jednak wziąć pod uwagę wpływ sztucznej inteligencji na dostępność i integrację w szkolnictwie wyższym. Poprzez stawianie czoła wyzwaniom i wykorzystywanie pojawiających się możliwości, instytucje szkolnictwa wyższego w ZEA mogą wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia bardziej dostępnego i integracyjnego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów.

Thank you for the feedback

Zostaw odpowiedź